A Space Time Challenge

6
0
A Space Time Challenge

Относно играта «A Space Time Challenge»

Ще срещнете действително пространство само с едно измерение. Винаги ще бъде изцяло под ваш контрол. Вие ще започнете да се движите, както и вашите противници. Вие и те двамата ще замръзнете, докато не започнете да се движите отново. Следователно ние сърдечно ви приветстваме да почувствате това бреме от първа ръка. Стреляйте по нападателите и ги убивайте; не изпитвайте съжаление или други лоши чувства към тях. Станете народен герой, който защитава квартала от враждебни нашественици. Какво повече може да иска един тийнейджър космически пътешественик? Така че не губете време и веднага започнете междузвезден териториален конфликт.

Управлявайте космическия си кораб, докато унищожавате възможно най-много врагове в необичайна пространствено-времева среда! Спирането ще накара времето да спре в това странно измерение, където нищо не се случва, докато не го направите. Трябва да се опитате да премахнете враговете, докато се движите, докато непрекъснато стреляте, докато се опитвате да избегнете тях или техните куршуми. Скоростта на врага се определя от това колко бързо се движите, така че ако се движите по-бързо, враговете също ще се движат по-бързо, което прави играта по-трудна!