Space War

7
0
Space War

Относно играта «Space War»

Подобно на предсказанията на най-смелите писатели на научна фантастика, човечеството успя да започне завладяването на космоса и да напредне все по-навътре към звездите. Въпреки че онези, които предпочитаха космоса, подготвиха планетата с роуминг космически станции, те накрая дори успяха да започнат да населяват първите светове, които може да поддържат живот. Наред с обитаемите планети са открити и разумни видове, но не всички от тях са се ангажирали мирно със земите. Сега трябва да вземете страната на хората и да работите за неутрализиране на заплахата, защото някои от тях дори започнаха война!

Вие сте член на изследователите от други планети. Никога не бихте мечтали, че наистина ще участвате в битка между звездите, докато обикаляте вселената. В момента се случва ожесточен звезден конфликт между две враждебни галактики. Кой би помислил, че вашите герои ще се сблъскат с цялата тази враждебност? Космическата война започна. Вие сте изпратени на мисия да летите през космоса и да унищожите всички врагове. Вземете амунициите, бензина и сърцата. Вашата цел е да останете възможно най-дълго. Наслади се!