Sudoku Master

0
0
Sudoku Master

O hře «Sudoku Master»

Pokud chcete řešit aritmetické problémy, máte šanci se sudoku skutečně naučit. Abyste toho dosáhli, měli byste se zapojit do hry, která vám nabídne řadu náročných úkolů k dokončení.

Zjistěte, zda dokážete vyřešit každou z nich zvlášť! Ve hře je 5 různě náročných úrovní obtížnosti. Vyberte si tu, která nejlépe vyhovuje vašim požadavkům na základě vašich předchozích zkušeností s řešením sudoku. Nezapomeňte, že čím obtížnější je prostředí, tím méně políček hracího pole bude zpočátku zaplněno čísly. Chcete-li ve hře zvítězit, musí být čísly vyplněno všech 81 políček hrací plochy o rozměrech 9 x 9. Místo toho, aby se tak dělo náhodně, mělo by se postupovat podle pravidel. Toto pravidlo říká, že čísla ve svislých a vodorovných čarách hrací plochy musí být v rozmezí 1 až 9 a žádné číslo se v každém z těchto prvků nesmí objevit více než jednou. Stejnou zásadou se řídí i miničtverce hracího pole. Kliknutím na políčko a následným výběrem požadovaného čísla ze spodní řady lze nejprve vyplnit libovolné políčko číslem.