Mexico Rex

961
86
Mexico Rex

Относно играта «Mexico Rex»

Mexico Rex

Пътуването на Рекс до Мексико все още е загадка. Възможно е военните да са се опитали да го приспят, за да го транспортират със самолет, но не са успели и са загубили контрол над него. Освен това е възможно той да е доплувал до границата и след това да е успял да излезе на брега, където да се е сдобил със смъртоносни оръжия и да е успял да оцелее. За наше учудване военните се бяха подготвили за пристигането на тиранозавър рекс и се опитаха да го замерят със силен огън. За тяхно учудване обаче Рекс не избяга, а вместо това избра да ги накаже за това, че са били отвлечени от пуст остров. Ако никой не го безпокоеше, всичко щеше да е наред. Той просто ще продължи да живее щастливо на своя остров. Но откакто пристигнаха, той сега ще отмъсти на всички.

Вече всичко е във ваши ръце, включително гигантски Тиранозавър Рекс със скоростна картечница, с която той се научи да борави чрез проучвания на военни учени, в допълнение към огромните й челюсти и нокти. Карайте и използвайте касетъчни картечници или остри като бръснач зъби, за да разрушите всичко, което се изпречи на пътя ви.