Prison Escape Plan

297
26
Prison Escape Plan

Om spelet «Prison Escape Plan»

En sak är säker: dessa fångar vill inte tillbringa resten av sina liv bakom galler, och de kommer att göra vad som helst för att undvika straff. Vi kan spekulera i om de tre blev oskyldigt fängslade, dömda eller helt enkelt befann sig på fel plats vid fel tidpunkt. Det enda alternativet är att försöka sig på en våghalsig flykt, men för att deras plan ska lyckas måste varje deltagare i flykten noga överväga sina handlingar. Det är dags att börja arbeta och utveckla en strategi samtidigt som du uppmärksammar kriminalvårdsanstaltens egenskaper.

Tro inte att det kommer att vara enkelt att rymma från en plats som detta fängelse; det är inte bara välbevakat av säkerhetspersonal, utan det är också utrustat med videokameror. Detta kan bara betyda en sak: du riskerar att fångas på bild om vakterna inte ser dig. Det är särskilt värt att vara uppmärksam på de upplysta områdena i fängelsekorridorerna; det är att föredra att undvika dem just nu när du ska formulera en strategi och vägleda fångarna till flykten.