Prison Escape Plan

295
26
Prison Escape Plan

Относно играта «Prison Escape Plan»

Едно нещо е сигурно: тези осъдени не искат да прекарат остатъка от живота си зад решетките и ще направят всичко необходимо, за да избегнат наказанието. Можем да спекулираме, че тези тримата са били лъжливо затворени, нагласени или просто на грешното място в грешното време. Единственият вариант е опит за дръзко бягство, но за да успее планът им, всеки участник в бягството трябва внимателно да обмисли действията си. Време е да се захванете за работа и да разработите стратегия, като същевременно обръщате внимание на характеристиките на поправителното заведение.

Не мислете, че ще бъде лесно да избягате от място като този затвор; не само е добре охраняван от охрана, но е оборудван и с видеокамери. Това може да означава само едно нещо: рискувате да бъдете заснети от камера, ако охраната не успее да ви забележи. Особено си струва да се обърне внимание на осветените зони на затворническите коридори; за предпочитане е да ги избягвате в този момент, когато ще формулирате стратегия и ще насочвате осъдените към бягството.